helmikuu, 2020

Sivut avattu

Tähän alkuun lie­nee pai­kal­laan lyhyeh­kö esit­te­ly itses­tä­ni. Olen läh­töi­sin Lap­peen­ran­nas­ta, tar­kem­min sanot­tu­na Ylä­maal­ta, joka ennen vuo­den 2010 kun­ta­lii­tos­ta …

Details