helmikuu, 2020

Sivut avattu

Tähän alkuun lie­nee pai­kal­laan lyhyehkö esit­tely itses­täni. Olen läh­töi­sin Lap­peen­ran­nasta, tar­kem­min sanot­tuna Ylä­maalta, joka ennen vuo­den 2010 kun­ta­lii­tosta …

Lue lisää