maaliskuu, 2023

Työkokeilu STC tuotannolla

Olin jo syk­sys­tä 2021 asti ollut yhteyk­sis­sä ilo­mant­si­lai­seen media-alan yri­tyk­seen STC Tuo­tan­to Oy:hyn. Lopul­ta pää­dyim­me sel­lai­seen rat­kai­suun, että …

Details