Yleinen

Kyläpyöräily 2022 ja ”yrittämisen” koukerot

Edel­li­nen blo­gi­teksti käsit­teli Lap­peen­ran­nan Kylä­pyö­räily-tapah­tu­maa, niin jat­ke­taanpa tähän heti perään samasta aiheesta.

Lue lisää

Kyläpyöräily 2020

Lap­peen­ran­nan alu­een kylä­pyö­räily on perin­tei­käs pyö­räi­ly­ta­pah­tuma, joka jär­jes­te­tään vuo­sit­tain touko- ja elo­kuussa.

Lue lisää

”Rosvoja on kolme ja tähtiä vain yksi”

Entäpä jos Afri­kan täh­destä tutut ros­vot ruu­miil­lis­tui­si­vat­kin peli­lau­dan ympä­rille?

Lue lisää

Sivut avattu

Tähän alkuun lie­nee pai­kal­laan lyhyehkö esit­tely itses­täni. Olen läh­töi­sin Lap­peen­ran­nasta, tar­kem­min sanot­tuna Ylä­maalta, joka ennen vuo­den 2010 kun­ta­lii­tosta …

Lue lisää