Yleinen

Taipalsaaren kyläpyöräily 2023

Tänä kevää­nä ei tul­lut käy­tyä Lap­peen­ran­nan kylä­pyö­räi­lys­sä, mut­ta sen sijaan osal­lis­tuin ensim­mäis­tä ker­taa Tai­pal­saa­ren kylä­pyö­räi­lyyn.

Details

Työkokeilu STC tuotannolla

Olin jo syk­sys­tä 2021 asti ollut yhteyk­sis­sä ilo­mant­si­lai­seen media-alan yri­tyk­seen STC Tuo­tan­to Oy:hyn. Lopul­ta pää­dyim­me sel­lai­seen rat­kai­suun, että …

Details

Kyläpyöräily 2022 ja ”yrittämisen” koukerot

Edel­li­nen blo­gi­teks­ti käsit­te­li Lap­peen­ran­nan Kylä­pyö­räi­ly-tapah­tu­maa, niin jat­ke­taan­pa tähän heti perään samas­ta aihees­ta.

Details

Kyläpyöräily 2020

Lap­peen­ran­nan alu­een kylä­pyö­räi­ly on perin­tei­käs pyö­räi­ly­ta­pah­tu­ma, joka jär­jes­te­tään vuo­sit­tain tou­ko- ja elo­kuus­sa.

Details

”Rosvoja on kolme ja tähtiä vain yksi”

Entä­pä jos Afri­kan täh­des­tä tutut ros­vot ruu­miil­lis­tui­si­vat­kin peli­lau­dan ympä­ril­le?

Details

Sivut avattu

Tähän alkuun lie­nee pai­kal­laan lyhyeh­kö esit­te­ly itses­tä­ni. Olen läh­töi­sin Lap­peen­ran­nas­ta, tar­kem­min sanot­tu­na Ylä­maal­ta, joka ennen vuo­den 2010 kun­ta­lii­tos­ta …

Details